Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.regionalnipotraviny.eu

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je právnická osoba:

Centrum aktivit s.r.o.
Spisová značka: C 245967/MSPH Městský soud v Praze
IČO: 29441803, DIČ: CZ29441803 

Sídlo:
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1

Jednatel: Pavel Zvoníček

Email: 
Telefon: +420 776 164 164


Předmětem koupě je služba tohoto webu umožňující prezentaci soukromých osob a firem, které se zabývají regionálními potravinami, dále i jejich produktů, výrobků a pomůcek či potřeb.

Služba spočívá v možnosti zápisů do katalogu (adresáře), prezentace na webu regionalnipotraviny.eu a vkládání záznamů a inzerce týkajících se produktů a služeb spojených s regionálními potravinami (dále jen předmět koupě).

Portál umožňuje i využití této služby ZDARMA, a to určitými omezeními.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací, které na tomto portále kupující nebo návštěvník využívající služeb zdarma zveřejnil,  úspěchy či neúspěchy nebo problémy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou toho, kdo informace zveřejnil a provozovatel portálu za ně nenese žádnou odpovědnost. 


Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

Kupující objednává předmět koupě vyplněním formuláře pro zveřejnění položky, vyplněním elektronického formuláře pro platbu a zaplacením příslušné částky.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

 

Kupní cena, daňový doklad

Na základě zaplacení ceny předmětu prodeje je vystavena faktura s cenou a ta je umístěna do účtu kupujícího. Prodávající není plátce DPH.

 

Způsob a forma úhrady

Způsob platby:
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti, která zprostředkovává online platby.

Možnosti plateb:
Online platební kartou (pokud je tato forma u objednávky dostupná)

Forma platby:
Jednorázová platba
V případě prodlužování zveřejnění - opakovaná platba

Bonusy:
Odkazy na bonusy budou součástí textu předmětu koupě, pokud budou bonusy poskytnuty.

 

Forma dodání

Elektronicky - po dokončení platby budete přesměrováni zpět na portál Regionální potraviny k vkládané položce (záznamu). Platba je potvrzena okamžitě, a záznam bude ihned zveřejněn.

 

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení není možné z důvodu okamžitého poskytnutí zakoupených služeb, které kupující čerpá ihned po zaplacení služby. Pokud by nastal nějaký technický problém a služba nebyla v plné výši a kvalitě poskytnuta, je možné tuto skutečnost řešit reklamací.
V případě, že kupující nebude chtít využívat zaplacené služby a zveřejněné položky smaže, kupní cena nebude vrácena.

Způsob uplatnění reklamace:
Zákazník uplatní reklamaci emailem na adrese:

Způsob vyřízení reklamace:
Problémy se zveřejněním položky budou opraveny administrátorem.

 

Povinnosti a práva kupujícího

  • Kupující se zavazuje vkládat pouze takové informace, které souvisejí s regionálními potravinami a týkají se jeho osoby nebo firmy
  • Kupující nebude používat žádné reklamní prvky, ale pouze informace podle kategorií, do kterých bude vkládat záznam.
  • Kupující má právo vkládat do každé kategorie jakýkoliv počet záznamů, pokud nebudou totožné nebo nebudou propagovat stejnou stejnou osobu nebo firmu nebo produkt (duplicitní položky).

V případě porušení obchodních podmínek, mohou být kupujícímu záznamy odstraněny bez náhrady kupní ceny a případně mu může být zrušen profil.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.regionalnipotraviny.eu, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.